NTNU – Anskaffelsesfaglig bistand og rådgivning

Situasjon/Bakgrunn

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) hadde behov for å knytte til seg midlertidig kapasitet for øke gjennomføringskapasiteten samt til faglig rådgivning i forbindelse med  offentlige anskaffelser.
 • Det var viktig å knytte til seg et kompetent konsulentmiljø, som har svært god praktisk erfaring med ulike anskaffelsesbehov, og som med høy kvalitet, effektivitet og integritet samt innen korte frister kunne utøve nødvendig bistand.
 • HiST ble med virkning fra 1.1.2016 fusjonert med NTNU.

Beskrivelse av bistand

 • Bistanden har omfattet alle aspekter av anskaffelsesfaglig bistand; herunder:
  • gjennomføring av konkurranser «fra A til Å»
  • kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og evalueringsdokumenter
  • rådgivning ved spesielle anskaffelsesfaglige og –rettslige problemstillinger, herunder bistand i klagesaker
  • bistand ifm kontrakts- og leverandøroppfølging
  • kurs og kompetanseheving
 • Bistanden omfatter en stor bredde av anskaffelsesbehov knyttet til tilrettelegging for undervisning, drift og administrasjon samt møbler og utstyr til nytt teknologibygg.

Leveranse / Verdi for kunde

 • Tiger Consulting har bistått i forbindelse med gjennomføring av mer enn 50 anskaffelser; minikonkurranser under rammeavtaler samt iht FOA del I, II og III. Disse omfatter IKT varer og tjenester, undervisningsrelaterte varer og tjenester (laboratorieinstrumenter og -utstyr, simuleringsutstyr, tidsskrifter, mv), møbler til nytt teknologibygg, driftsrelaterte tjenester (renhold, elektriker-, snekker- og  malertjenester) samt administrative tjenester (annonsering, rekruttering, reisebyrå, trykkeri, taxi, busstransport, postombæring, mv).
 • Tiger Consulting har med sin inngående erfaring fra en lang rekke ulike anskaffelser og gode kjennskap til anvendelse av anskaffelsesreglene inkludert retts- og klagenemndspraksis bidratt til at HiST/NTNUs anskaffelsesbehov har blitt løst på en svært god måte, med godt samarbeid med interne fagressurser, innen avtalte frister og med svært effektiv ressursbruk. Spesielt fremheves konsulentenes skriftlige kommunikasjonsevner, som har bidratt til gode anskaffelsesprosesser og kontrakter, klarhet i meddelelsesbrev, svært få kritiske bemerkninger fra leverandørmarkedet, og som har ledet til medhold i både innsyns- og klagesaker.

Kunde
NTNU

Prosjekt
Anskaffelsesfaglig bistand og rådgivning

Andre kundehistorier

NTNU – Anskaffelsesfaglig bistand og rådgivning

Tiger Consulting har bistått NTNU med gjennomføring av mer enn 50 anskaffelser innen en rekke fagområder

Les mer

Drammensregionen IKT – Anskaffelse av HR-løsninger

Tiger Consulting bisto Drammensregionen IKT i anskaffelse av nye HR-løsninger for deltakerkommunene.

Les mer

NRK – Anskaffelse av løsning for filutveksling og samproduksjon

Tiger Consulting bisto NRK i anskaffelse av ny løsning for programutveksling mellom deltakerne i Nordvisjonssamarbeidet.

Les mer