Gevinstrealisering

Vårt budskap

Vi erfarer at selskapene som lykkes med å hente ut planlagte gevinster har en forholdsvis høy andel endringskostnader fordi de kontinuerlig utfordrer sine eksisterende drifts- og vedlikeholdskostnader og holder dem nede gjennom løpende forbedringer i porteføljen. Tiger Consulting bistår våre kunder med å måle og sikre planlagte gevinster fra investeringer og gjennomførte endringstiltak. Vi har en egen metode for kostnadskartlegging som sikrer oversikt, knytning mot forretningsverdi og sammenlignbarhet med relevante eksterne kilder.

Våre tjenester

Vi tilbyr gjennomgående bistand til gevinstrealisering, men også punktstøtte, som for eksempel:

  • Utforming av et endringsprosjekt
    Utforming av et endringsprosjekt med fire hovedfaser: Analyse av nåsituasjon; Identifikasjon og kvantifisering av mål; Planlegging av endringstiltak; Utarbeidelse av grunnlag for beslutning om iverksettelse av endringstiltak.
  • Sikring av gevinstrealisering
    Gevinstene kan kategoriseres i tre hovedområder: Raskt gevinstuttak (lav investering og kort tidshorisont); Effektivisering (middels investering og om lag 6 måneders varighet); Redesign for økt gjennomføringskraft (større investeringer og endringsomfang med varighet over 9 måneder).
  • Måling og oppfølging av endringsprosjekter/tiltak
    Proaktiv oppfølging av prosjektets gevinster under gjennomføringen av endringsprosjektet, samt måling og evaluering av prosjektets gevinster ved avslutningen av prosjektet og planlegging og gjennomføring av overføring til mottakende enhet/organisasjon.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.