Prosessdesign og -optimalisering

Vårt budskap

Våre kunder opplever kontinuerlig behov for å yte bedre, jobbe raskere og benytte begrensede ressurser mer effektivt. Dagens konkurransesituasjon er krevende, og virksomheter er i endring grunnet intern og ekstern påvirkning. Tiger Consulting har erfaring med å identifisere og realisere forbedringstiltak i tett samarbeid med våre kunder. Vi bruker egenutviklede metoder med en brukersentrert tilnærming til å kartlegge og forbedre arbeidsprosesser og rutiner.

Våre tjenester

Vi tilbyr punktstøtte eller en helhetlig bistand innen området, som for eksempel:

 • Analyse og innsikt
  Strukturert og metodisk analyse av eksisterende arbeidsprosesser og rutiner, med den hensikt å identifisere flaskehalser og faktisk effektivitet for å kunne optimalisere eksisterende arbeidsprosesser.
 • Prosess- og rutinedesign
  Utarbeide og dokumentere prosesser, rutiner, roller og ansvarsfordeling slik at disse kan forvaltes av kundens egen organisasjon.
 • Realisering av forbedringstiltak og gevinster
  Utarbeide en realistisk plan for implementering av nye prosesser og rutiner, bistå kunden med gjennomføringen av endringstiltakene, samt Identifisere og følge opp måleparametere for gevinst.
 • Evaluering og oppfølging
  Evaluering av gjennomførte tiltak opp mot prosjektgevinst, samt utarbeide en erfaringsrapport for læring og kompetanseutvikling.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.