Strategi- og forretningsutvikling

Vårt budskap

Den beste strategien for en bedrift er den strategien som selskapet kan realisere med riktig anvendelse av sine ressurser. Vi mener et tett samarbeid med kunden er en forutsetning for gode resultater som kan bringe kunden videre, og samtidig gir konkrete og realiserbare leveranser. Tiger Consulting tilbyr solid kompetanse og erfaring i planlegging, gjennomføring og tolkning av strukturerte analyser som underlag for prosessen som leder frem til utarbeidelsen av forretningsstrategien. 

Våre tjenester

Vi tilbyr en helhetlig strategisk tilnærming, men også mer avgrenset strategi- og forretningsutvikling, som for eksempel:

  • Grunnleggende analyser
    Analyse av nåsituasjonen med kartlegging av utfordringer og muligheter, samt utarbeidelse av business case som grunnlag for beslutninger.
  • Utrede strategiske alternativer
    Gjennomføre gapanalyse, fasilitere etablering/oppdatering av strategisk målbilde, samt utarbeide forretningsplan inkludert presentasjon for styrende organer.
  • Realisering av strategisk målbilde / prioriterte tiltak
    Etablere en realistisk gjennomføringsplan for de prioriterte tiltakene basert på egenutviklet metodeverk for gjennomføring av strategiprogrammer.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.