Sertifisert prosjektledelse

Vårt budskap

Tiger Consulting tilbyr bistand knyttet til prosjektledelse med konsulenter som er sertifisert innenfor fagområdet. Våre tjenester er basert på Prince2-rammeverket. Med dette som utgangspunkt leverer vi bistand innenfor prosjektledelse som bidrar til å øke kundens forståelse for viktige prosjektgjennomføringsprinsipper, samt fører til trygg og sikker gjennomføring av strategisk viktige prosjekter. Dette bidrar igjen til leveranser som er i samsvar med avtalte kvalitetsmål, til avtalt tid og innenfor budsjett. 

Våre tjenester

Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til prosjektledelse, men også for mer avgrensede prosjektledelses- og -støtteoppgaver, som for eksempel:

 • Styring, kontroll og ledelse
  Ledelse av prosjekter med formål å hjelpe kunden til best realisering – både hva gjelder prosjektgjennomføring og resultat – av strategisk viktige prosjekter.
 • Planlegging
  Sikre solid gjennomføring av prosjekter ved å fokusere på planlegging for å ivareta behovet for styring av og kontroll over prosjektet.
 • Sikre forholdet mellom kunden, partnere og leverandører
  På en naturlig og effektiv måte sikre forholdet til partnere og tilbydere/leverandører for å sikre at kunden til enhver tid besitter tilstrekkelig informasjon.
 • Risikohåndtering
  Kontinuerlig sikre fremgangen i prosjektprosessen gjennom risikovurderinger og eventuell risikohåndtering.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.