Testledelse og -bistand

Vårt budskap

Design, utvikling og implementering av komplekse IKT-leveranser krever omfattende testing. Test er et fagområde som krever spesiell oppmerksomhet i slike prosesser for å bidra til gode resultater. Tiger Consulting tilbyr bistand knyttet til testledelse med konsulenter som er sertifisert innenfor fagområdet, med fokus på høy grad av oppmerksomhet knyttet til kvalitet. 

Våre tjenester

Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til testledelse og -bistand, men også for mer avgrensede testledelsesoppgaver, som for eksempel:

  • Teststrategi
    Utarbeide en hensiktsmessig teststrategi i en tidlig fase av utviklingen.
  • Testplan
    Utarbeide testplan i tråd med teststrategien, der målsetningen er å sørge for en nøyaktig og omfattende verifikasjon, samt å Ivareta det totale testomfanget.
  • Testledelse
    Lede testgjennomføring i tråd med fastlagt plan med den målsetning å sørge for en nøyaktig gjennomføring basert på en filosofi om involvering fra viktige nøkkelspillere i kundeorganisasjonen.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.