Bli en Tiger?

Vi bistår en stor bredde av virksomheter med viktige samfunnsoppdrag, som vi bidrar til å understøtte gjennom vår anskaffelsesfaglige rådgivning.

Dersom du ønsker å videreutvikle din karriere innen offentlige anskaffelser i et lite, erfarent og spisskompetent miljø, hører vi gjerne fra deg.