Tiger Consulting ønsker å styrke laget!

For å møte økt etterspørsel etter våre tjenester innen offentlige anskaffelser, samt prosjekt- og endringsledelse, ønsker vi å komme i kontakt med erfarne konsulenter som ønsker å videreutvikle sin karriere i et lite, men spisskompetent miljø.

Ta gjerne kontakt med Geir Tore Gaukerud via LinkedIn eller epost (gtg@tigerconsulting.as) dersom dette høres interessant ut!