Innkjøpsanalyser og strategisk innkjøp

Vårt budskap

Med et sterkt ledelsesfokus og en metodisk og strukturert tilnærming til innkjøp som strategisk verdidriver, vil virksomheten kunne realisere kvalitative og økonomiske gevinster. 

Våre tjenester

  • Innkjøpsanalyser
    Øke innsikt i- og forståelse av virksomhetens kjøpsadferd; innkjøpsprosesser og –kompetanse, organisering samt kostnadsbruk. Identifisere forbedringsområder som danner grunnlag for kategori- og virksomhetsspesifikke innkjøps- og forsyningsstrategier.
  • Innkjøpsstrategi
    Konkretisere mål, planer og tiltak for innkjøpsfunksjonen i samsvar med virksomhetens overordnede strategier og målsettinger. Synliggjøre og øke verdiskapning gjennom innkjøpsfunksjonen.
  • Implementering og oppfølging av tiltak
    Legge til rette for varig forbedring gjennom støtte i iverksetting og oppfølging av tiltak. Følge opp og dokumentere kvalitativ og kvantitativ gevinstrealisering.

Våre erfaringer

  • Gjennom økt fokus på innkjøpsfunksjonen oppnås både kvalitative og økonomiske gevinster.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.