Anskaffelsesprosesser

Vårt budskap

Et grundig fokus på behovsdefinisjon og markedsorientering i etablerings- og planleggingsfasen legger grunnlaget for gode anskaffelsesprosesser. Med  støtte i et strukturert og velprøvet rammeverk oppfyller vi anskaffelsesregelverkets krav, samtidig som handlingsrommet i regelverk og rettspraksis utnyttes.

Våre tjenester

 • Etablering og planlegging av anskaffelsesprosesser
  Sikre behovs- og forretningsmessig forankring av anskaffelsen samt utarbeide realistiske gjennomføringsplaner.
 • Kvalifikasjon og utvelgelse av leverandører
  Relevante krav for kvalifikasjon og utvelgelse av de best egnede leverandører.
 • Konkurransegrunnlag
  Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner. Se også Behovsanalyser og -verifikasjon.
 • Kontraktsvilkår
  Tilrå og utarbeide egnede kontraktsvilkår.
 • Evalueringsprosesser
  Utarbeide metodisk forankrede evalueringsmodeller samt systemstøtte for gjennomføring av effektive og kvalitetsmessig gode evalueringsprosesser. Fasilitere og dokumentere tilbudsevaluering. Se også Beslutningsstøtte.
 • Forhandlinger/Leverandørdialog
  Planlegging, fasilitering og konkret gjennomføringsbistand i forhandlinger og konkurransepreget dialog.
 • Anskaffelsesprotokoll
  Dokumentasjon av anskaffelsesprosessen iht gjeldende regler/interne krav.

Våre erfaringer

 • Et grundig fokus på behovsdefinisjon og markedsorientering i etablerings- og planleggingsfasen legger grunnlaget for gode anskaffelsesprosesser og utnytter handlingsrommet i regelverk og rettspraksis.
 • Å legge til rette for at leverandørmarkedet kan benytte sin kompetanse og innovasjonsevne gir fremtidsrettede og robuste kontrakter.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.