Offentlige anskaffelser og strategisk innkjøp

Anskaffelsesprosesser

Vi tilbyr gjennomgående støtte til hele anskaffelsesforløpet, men også for mer avgrensede deler av prosessen

Les mer

Behovsanalyser og -verifikasjon

Med utgangspunkt i virksomhetens strategier og mål utføres strukturerte og rettede aktiviteter for å kartlegge behovets art og omfang

Les mer

Innkjøpsanalyser og strategisk innkjøp

Vi tilbyr en helhetlig strategisk tilnærming, men også for mer avgrensede innkjøpsstrategiske elementer

Les mer

Kontraktsforvaltning og leverandørstyring

Tiger Consulting tilbyr bistand for å legge til rette for en tilpasset og aktiv kontraktsforvaltning langs flere dimensjoner

Les mer

Ledelse av anskaffelsesprosjekter

Tiger Consulting tilbyr ledelse av anskaffelsesprosjekter basert på Prosjektveiviseren og PRINCE2.

Les mer

Beslutningsstøtte

Vi tilbyr gjennomgående prosess- og verktøystøtte til hele beslutningsprosessen basert på Analytic Hierarchy Process og Expert Choice

Les mer