Tiger Consulting

Tiger Consulting tilbyr bistand knyttet til gjennomføring av endringsprosesser for offentlige og private virksomheter. Vi har kompetanse og erfaring fra en stor bredde av virksomheter og bransjer.

Ressurser

Våre ressurser er komfortable med å bli stilt ovenfor høye krav og pålagt en stor arbeidsmengde. Vi er stolte av å kunne se tilbake på prosjekter der vi har fungert som katalysator for å styrke våre kunders gjennomføringsevne.

Vi har som filosofi å jobbe tett sammen med kunden for å realisere ambisjonene og mandatet for prosjektet.

Arbeidsmetode

Våre tjenester er basert på egenutviklede og erfaringsbasert metodikk og rammeverk, som er meget godt utprøvd i prosjekter av varierende omfang og kompleksitet.

Vårt metodeverk består av konkrete arbeidsprosesser, sjekklister og dokumentmaler tilpasset våre konkrete oppdrag.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre konsulenters arbeidsverktøy slik at vi kan tilføre verdi raskt og effektivt.

Kompetanse/erfaring

Tiger Consultings konsulenter har omfattende erfaring med bistand til komplekse prosjekter for offentlige og private virksomheter.

Vi tilbyr gjennomgående støtte for hele endringsprosessen, men gir også mer avgrenset punktstøtte for deler av prosessen.

Kundehistorier

NTNU – Anskaffelsesfaglig bistand og rådgivning

Tiger Consulting har bistått NTNU med gjennomføring av mer enn 50 anskaffelser innen en rekke fagområder

Les mer

Drammensregionen IKT – Anskaffelse av HR-løsninger

Tiger Consulting bisto Drammensregionen IKT i anskaffelse av nye HR-løsninger for deltakerkommunene.

Les mer

NRK – Anskaffelse av løsning for filutveksling og samproduksjon

Tiger Consulting bisto NRK i anskaffelse av ny løsning for programutveksling mellom deltakerne i Nordvisjonssamarbeidet.

Les mer

Vi etterlever vår visjon:
Tiger Consulting skal være et lite, spesialisert, selvstendig og uavhengig konsulent- og rådgivingsselskap som i kraft av sin spisskompetanse, gjennomføringsevne og integritet skal være en foretrukket samarbeidspartner innenfor våre tjenesteområder både for offentlige og private virksomheter. Arbeidet for og sammen med selskapets kunder og i selskapet for øvrig skal utformes slik at det fremstår som attraktivt, utfordrende, lystbetont og inspirerende.