Tiger Consulting

Tiger Consulting tilbyr helhetlig bistand knyttet til gjennomføring av anskaffelsesprosesser for offentlige og private virksomheter. Vi har kompetanse og erfaring fra en stor bredde av virksomheter og bransjer.

Arbeidsform

Vi har som filosofi å jobbe tett sammen med våre kunder for å bidra til effektive anskaffelsesprosesser som leder til gode kontrakter.

Vi er komfortable med høye forventninger og høyt aktivitetsnivå. Vi er stolte av å kunne se tilbake på en stor bredde av anskaffelsesprosesser hvor vi har bidratt til å styrke våre kunders gjennomføringsevne.

Metoder og verktøy

Våre tjenester er basert på egenutviklet og erfaringsbasert metodikk og rammeverk, som er meget godt utprøvd i prosjekter av varierende omfang og kompleksitet.

Vårt metodeverk er basert på konkrete arbeidsprosesser, sjekklister og dokumentmaler tilpasset våre konkrete oppdrag.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre verktøy og dokumentmaler slik at vi kan tilføre verdi raskt og effektivt.

Kompetanse/erfaring

Våre rådgivere har omfattende erfaring med bistand til komplekse anskaffelsesprosjekter for offentlige og private virksomheter. Vår kompetanse er vårt gull!

Vi tilbyr gjennomgående støtte for hele anskaffelsesprosessen, men også bistand begrenset til spesifikke områder og problemstillinger.

Kundehistorier

Anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer

Bakgrunn Utdanningsdirektoratet (Udir) hadde en driftsavtale som utløp i august 2020. For å sikre en smidig innføring av ny driftspartner hadde Udir behov for å gjennomføre en anskaffelse med kontraktsignering i desember 2019. Følgende virksomhetsbehov og rammebetingelser var førende: Sikre, stabile, fleksible og skalerbare driftstjenester Trygghet for at driftspartner understøtter direktoratets virksomhetsbehov og tilpasser seg […]

Les mer

Den kulturelle skolesekken

Bakgrunn Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Tidligere ble tilnærmet like oppgaver utført med forskjellige verktøy og løsninger, og flere forskjellige verktøy var i bruk i de forskjellige fasene av DKS-løpet (programbank, […]

Les mer

Digitalisering av legemiddelforvaltningen

Bakgrunn Direktoratet for medisinske produkter (DMP) sto overfor store endringer knyttet til hvordan legemiddelinformasjon mottas, hvordan den kan benyttes i egen verdiskapning, og hvordan den skal distribueres. Endringene skyldes nye standarder og en sentralisering av elektronisk legemiddelinformasjon i Europa. I tillegg kommer nasjonale behov for legemiddelinformasjon knyttet til bruk av legemidler i for eksempel sykehus […]

Les mer

Vi etterlever vår visjon:
Tiger Consulting skal være et lite, spesialisert, selvstendig og uavhengig konsulent- og rådgivingsselskap som i kraft av sin spisskompetanse, gjennomføringsevne og integritet skal være en foretrukket rådgiver for offentlige og private virksomheter. Arbeidet for og sammen med selskapets kunder og i selskapet for øvrig skal utformes slik at det fremstår som attraktivt, utfordrende, lystbetont og inspirerende.