Tiger Consulting

Tiger Consulting tilbyr bistand knyttet til gjennomføring av endringsprosesser for offentlige og private virksomheter. Vi har kompetanse og erfaring fra en stor bredde av virksomheter og bransjer.

Ressurser

Våre ressurser er komfortable med å bli stilt ovenfor høye krav og pålagt en stor arbeidsmengde. Vi er stolte av å kunne se tilbake på prosjekter der vi har fungert som katalysator for å styrke våre kunders gjennomføringsevne.

Vi har som filosofi å jobbe tett sammen med kunden for å realisere ambisjonene og mandatet for prosjektet.

Arbeidsmetode

Våre tjenester er basert på egenutviklede og erfaringsbasert metodikk og rammeverk, som er meget godt utprøvd i prosjekter av varierende omfang og kompleksitet.

Vårt metodeverk består av konkrete arbeidsprosesser, sjekklister og dokumentmaler tilpasset våre konkrete oppdrag.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre konsulenters arbeidsverktøy slik at vi kan tilføre verdi raskt og effektivt.

Kompetanse/erfaring

Tiger Consultings konsulenter har omfattende erfaring med bistand til komplekse prosjekter for offentlige og private virksomheter.

Vi tilbyr gjennomgående støtte for hele endringsprosessen, men gir også mer avgrenset punktstøtte for deler av prosessen.

Kundehistorier

Anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer

Situasjon Udir hadde en driftsavtale som utløpt i august 2020. For å sikre en smidig innføring av ny driftspartner hadde Udir behov for å gjennomføre en anskaffelse med kontraktsignering i desember 2019. Følgende virksomhetsbehov og rammebetingelser var førende: Sikre, stabile, fleksible og skalerbare driftstjenester Trygghet for at driftspartner understøtter direktoratets virksomhetsbehov og tilpasser seg den […]

Les mer

Den kulturelle skolesekken

Situasjon Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Tidligere ble tilnærmet like oppgaver utført med forskjellige verktøy og løsninger, og flere forskjellige verktøy var i bruk i de forskjellige fasene av DKS-løpet (programbank, […]

Les mer

Anskaffelse av ny digital plattform

Situasjon Legemiddelverket står overfor store endringer knyttet til hvordan legemiddelinformasjon mottas, hvordan den kan benyttes i egen verdiskapning, og hvordan den skal distribueres. Endringene skyldes nye standarder og en sentralisering av elektronisk legemiddelinformasjon i Europa. I tillegg kommer nasjonale behov for legemiddelinformasjon knyttet til bruk av legemidler i for eksempel sykehus samt nye tjenesteområder Legemiddelverket […]

Les mer

Vi etterlever vår visjon:
Tiger Consulting skal være et lite, spesialisert, selvstendig og uavhengig konsulent- og rådgivingsselskap som i kraft av sin spisskompetanse, gjennomføringsevne og integritet skal være en foretrukket samarbeidspartner innenfor våre tjenesteområder både for offentlige og private virksomheter. Arbeidet for og sammen med selskapets kunder og i selskapet for øvrig skal utformes slik at det fremstår som attraktivt, utfordrende, lystbetont og inspirerende.