Kontraktsforvaltning og leverandørstyring

Vårt budskap

Kontraktsoppfølging, herunder operativ og strategisk styring av leverandørrelasjonen bidrar til økt leveransekvalitet og reduserte direkte og indirekte kostnader. Tydelighet og profesjonalitet utvikler leverandørrelasjonen og dermed kvaliteten i behovsdekningen også i et langsiktig perspektiv. Dette stiller imidlertid krav til oppdragsgivers organisering og ressursallokering.   

Våre tjenester

 • Organisering og eierskap til kontrakter og rammeavtaler
  Opplæring og rolleforståelse, samt forberede og følge opp egne innsatsforpliktelser.
 • Oppfølging og styring
  Aktiv oppfølging av leveranseomfang, kvalitet, priser, prisutvikling, fakturering, kontraktsbestemmelser, garantier og sosialt ansvar. Sikre avtalelojalitet.
 • Avviks- og endringshåndtering
  Avklare og håndtere eventuelle avvik i leveransen, behov for endringer samt utøvelse av opsjoner
 • Rutiner og verktøy
  Kontrakts- og dokumenthåndtering ifm oppfølging, kontroll, avrop, bestillinger, opsjoner, endringer mv.

Våre erfaringer

 • Aktivt eierskap til- og oppfølging av kontrakter samt styring og utvikling av leverandørrelasjonen er i mange virksomheter nedprioritert.
 • Gevinster ved proaktiv og strukturert kontrakts- og leverandørstyring:
 • Økt kontroll med- og reduserte kostnader
 • Økt utnyttelse av inngåtte avtaler
 • Forbedre leveransekvalitet og utvikle leverandører
 • Unngå unødvendige anskaffelser/ulovlige direkteanskaffelser
 • Styrket omdømme
 • Systematisert innsikt og læring for fremtidige anskaffelser

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.