Behovsanalyser og -verifikasjon

Vårt budskap

Selve fundamentet for gode anskaffelser som gir de riktige kontraktene er grundige analyser av virksomhetens forretningsmessige utfordringer samt teknologiske og økonomiske trender i leverandørmarkedene for å identifisere og verifisere de behov som skal dekkes og måten de kan dekkes på.

Våre tjenester

 • Kartlegging og interne analyser
  Øke innsikt i de faktiske behov gjennom workshops, business case og livssyklusanalyser.
 • Markedsundersøkelser
  Legge til rette for økt innsikt i hvordan behov best kan dekkes. Kartlegging av markeds- og leverandørsituasjonen. Forberede markedet, f. eks. med teknisk markedskontakt før kunngjøring.
 • Miljøvurderinger og etisk handel
  Legge til rette for økt sosialt ansvar og dermed økt omdømme gjennom å kartlegge aktuelle og relevante produksjons- og leveranseforhold som bør lede til konkrete krav til miljø og etisk handel.
 • Dokumentasjon av behov
  Etablere og forankre styrende prinsipper for anskaffelsesprosessen basert på kartlegging av virksomhetens faktiske behov, som igjen øker løsningskvaliteten og gir bedre kontrakter.

Våre erfaringer

 • En helhetlig behovsanalyse og spesifikasjonsprosess forbedrer samhandling med leverandøren, forenkler kontraktsforvaltningen og reduserer endringskostnadene.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.