Beslutningsstøtte

Vårt budskap

Godt planlagte og strukturerte evalueringsprosesser med støtte i anerkjent metodikk verkstøystøtte, og aktiv involvering av deltakere i beslutningen skaper verdi i form av høy prosesskvalitet. Tiger Consulting kan vise til bred erfaring innen planlegging og gjennomføring av strukturerte beslutningsprosesser. Med sertifisering i Analytic Hierarchy Process og Expert Choice hjelper vi virksomheter med å kvalifisere beslutninger tilpasset virksomhetens kontekst og målsettinger.

Våre tjenester

Vi tilbyr gjennomgående prosess- og verktøystøtte til hele beslutningsprosessen, herunder:

 • Planlegging og strukturering av evalueringsprosesser
  Strukturere evalueringsprosesser basert på anerkjent metode med standardisert og brukervennlig verktøystøtte som understøtter samhandling, kvalitet og effektivitet i beslutningsprosessen.
 • Tilrettelegge for kvalitativt gode beslutninger
  Sikre valg av beste alternativ (leverandør, tilbud, produkt/tjeneste, mv.) basert på kost/nytte-vurderinger og forankring i mål-/ kriteriebilde.
 • Optimering ift økonomi, ressurser og risiko
  Maksimere nytte/kvalitet ved optimal miks av alternativer for å understøtte et kvalifisert og strukturert mål-/kriteriebilde.

Våre erfaringer

 • AHP og Expert Choice bringer struktur, samhandling, effektivitet og kvalitet inn i beslutningsprosessen. Sjansene for systematiske eller tilfeldige feil i prosessen reduseres.
 • AHP og Expert Choice bidrar til å øke deltakelse og gjennomsiktighet, og dermed økt forankring av innstillingen/beslutningen.
 • Gjennom anvendelse av AHP/Expert Choice tilrettelegger vi for å kommunisere en godt planlagt og gjennomført beslutningsprosess som dokumenterer at alle relevante forhold er hensyntatt og vektlagt ved vurdering av ulike alternativer.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.