Ledelse av anskaffelsesprosjekter

Vårt budskap

Tiger Consulting tilbyr ledelse av anskaffelsesprosjekter basert på Prosjektveiviseren og PRINCE2. Med dette som utgangspunkt  bidrar vi til å øke kundens forståelse for viktige prosjektgjennomføringsprinsipper og legger grunnlaget for trygg og sikker prosjektgjennomføring. Dette bidrar til leveranser i samsvar med avtalte kvalitetsmål, til avtalt tid og innenfor budsjett.

Våre tjenester

Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til prosjektledelse, men også bistand innen avgrensede prosjektledelses- og -støtteoppgaver.  Viktige elementer i vår tilnærming er:

 • Planlegging
  Sikre solid prosjektgjennomføring gjennom fokus på planlegging, styring og kontroll.
 • Styring, kontroll og ledelse
  Ledelse av prosjekter med formål å hjelpe kunden til best realisering – både hva gjelder prosjektgjennomføring og resultat.
 • Åpen og effektiv kommunikasjon
  På en naturlig og effektiv måte ivareta forholdet til tilbydere/leverandører og andre interne og eksterne interessenter.
 • Risikohåndtering
  Kontinuerlig sikring av kvalitet og fremdrift i prosjektet gjennom risikovurderinger og -håndtering.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.