OM TIGER CONSULTING

Tiger Consulting ble etablert i 2006 med hovedformål å levere konsulent- og rådgivningstjenester innen offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for etableringen var et opplevd økende behov for uavhengig og spisskompetent konsulentbistand innen fagområdet, som også tangerte det anskaffelsesrettslige.

Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester har vi utvidet vårt tjenestespekter, og tilbyr i dag helhetlig og spesialisert bistand innen:

  • Prosjekt- og endringsledelse
  • Offentlige anskaffelser og strategisk innkjøp
  • Prosess- og lønnsomhetsforbedring

Disse tjenesteområdene er alle basert på egenutviklede og meget godt utprøvde metoder og rammeverk.

sellihca-supplier-logo-stamptransq-supplier-logo-stamp.jgp

 

KJERNEVERDIER

Følgende kjerneverdier kjennetegner vår virksomhet:

  • Kvalitet – behovsforankret, forretningsmessig og juridisk korrekt
  • Gjennomføringsevne – metodisk, planmessig og i samarbeid med kunden
  • Integritet – ingen motstridende interesser; kunden er vårt eneste fokus
  • Folkelig – utadvendt og inkluderende med godt humør

VÅR VISJON

Tiger Consulting skal være et lite, spesialisert, selvstendig og uavhengig konsulent- og rådgivingsselskap som i kraft av sin spisskompetanse, gjennomføringsevne og integritet skal være en foretrukket samarbeidspartner for offentlige og private virksomheter.

Arbeidet for selskapets kunder og i selskapet for øvrig skal utformes slik at det fremstår som attraktivt, utfordrende, lystbetont og inspirerende.

KARRIERE

Vår oppdragsmengde er økende og vi ønsker gjerne å bli kontaktet av dyktige personer som kunne være interessert i å utvikle sin karriere med å levere og videreutvikle våre tjenester og konsepter.