Tjenester

Prosjekt- og endringsledelse

» Endrings-ledelse » Kvalitetsledelse og -revisjon » Overlevering til drift/linje » Testledelse og -bistand » Sertifisert prosjekt-ledelse

Les mer

Offentlige anskaffelser og strategisk innkjøp

» kontrakts-forvaltning og leverandør-styring » Innkjøps-analyse og strategisk innkjøp » Behovs-analyser og -verifikasjon » Konkurranse-gjennomføring

Les mer

Prosess- og lønnsomhetsforbedring

» Strategi- og forretnings-utvikling » Gevinst-realisering » Prosessdesign og -optimalisering » Organisasjonstilpasning

Les mer