Endringsledelse

Vårt budskap

Tiger Consulting tilbyr bistand innenfor endringsledelse. Våre konsulenter har bidratt til varige endringer hos tilfredse kunder basert på gjennomføring av endringsprosesser med eget velprøvde rammeverk inkludert metoder og verktøy og i tett og nært samarbeid med våre oppdragsgivere. Nøkkelen til suksess ligger i det tette samspillet mellom kunden og konsulentene våre. Den varige verdiøkningen ligger i den evnen kunden har til å se de mulighetene som utspiller seg til beste for fremtidig virksomhet. Tiger Consulting bidrar til trygg og sikker gjennomføring av endringsprosesser med sikte på å få til varig endring.

Våre tjenester

Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til endringsledelse, men tar også på oss mer avgrensede prosjektledelses- og -støtteoppgaver, som for eksempel:

  • Ledelse og gjennomføring av endringsprosesser
    Lede og implementere strategiske endringsprosesser basert på velprøvd metodeverk i tett samarbeid med kunden. Slike prosesser skal være basert på analyserer av organisasjonens modenhet for endring, så vel som på virksomhetens endringsvisjon.
  • Gjennomføring av GAP-analyse
    Analysere dagens ståsted, utarbeide morgendagens målbilde, forbedre prosesser for prosjektgjennomføring, samt finne den mest fornuftige veien fra dagens ståsted til oppfyllelse av morgendagens målbilde.
  • Kartleggelse av Gevinster
    Kartlegge hvilke gevinster som kan skapes ved å gjennomføre de gitte endringene gjennom utarbeidelse av gode måleparametere.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.