Organisasjonstilpasning

Vårt budskap

Vi hjelper selskaper med å utnytte sine egenskaper, metoder og ressurser for å realisere sine forretningsmål. Tiger Consulting har en strukturert tilnærming til organisasjonsteori, der vi ser dette i et totalbilde for våre kunder. Vi bringer med oss et stort spenn i erfaring og kompetanse, fra omfattende endrings- og restruktureringsprosjekter, til mindre endringer i rolle og prosessbeskrivelser.

Våre tjenester

Vi tilbyr helhetlig bistand til organisasjonstilpasning punktstøtte eller en innen området, som for eksempel:

 • ”Temperaturmåling” på organisatorisk trivsel
  Foreta en temperaturmåling for forretningsenhet eller organisasjon i et flerdimensjonalt perspektiv (Strategi, Kultur, Lederskap, Teknologi, Prosesser og Organisasjonsstruktur).
 • Utarbeidelse av analyser av organisatorisk trivsel
  Utarbeide, gjennomføre og analysere spørreundersøkelser og dybdeintervjuer der hensikten blant annet er å identifisere problemområder, og belyse mulige årsaker til og løsninger på utfordringene.
 • Strukturelle endringstiltak
  Måle og identifisere flaskehalser og ineffektiv anvendelse av egne ressurser, samt utarbeide en organisasjonsmodell som beskriver hvordan kunden utnytter sine egenskaper, metoder og ressurser for å realisere sine forretningsstrategier.
 • Implementering og oppfølging av tiltak
  Utarbeide en forutsigbar og realistisk gjennomføringsplan for implementering av prioriterte endringstiltak, samt måle gevinst og verdi av endring i etterkant av gjennomført endringsprosjekt.

Vite mer?

Kontakt oss om aktuelle utfordringer som din virksomhet står overfor.