Anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer

Bakgrunn

 • Utdanningsdirektoratet (Udir) hadde en driftsavtale som utløp i august 2020. For å sikre en smidig innføring av ny driftspartner hadde Udir behov for å gjennomføre en anskaffelse med kontraktsignering i desember 2019.
 • Følgende virksomhetsbehov og rammebetingelser var førende:
  • Sikre, stabile, fleksible og skalerbare driftstjenester
  • Trygghet for at driftspartner understøtter direktoratets virksomhetsbehov og tilpasser seg den økte digitaliseringen innen læringsarbeid og administrative prosesser
  • Proaktiv leverandør som følger opp Udirs henvendelser i henhold til gjeldende SLA
  • Etablering av KPI’er som gjør at Udir kan følge opp driftstjenestene på en effektiv måte
  • Konkurransedyktige priser

Beskrivelse av bistand

 • Tiger Consulting ble etter forutgående konkurranse valgt til å bistå Udir med anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer
 • Bistanden omfattet gjennomføring av markedsdialog, planlegging og gjennomføring av anskaffelsen, herunder utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter, kontraktsmodell og bilag, samt lede evaluerings- og forhandlingsprosessen.
 • Rådgiver fra Tiger Consulting var prosjektleder for anskaffelsen i tett samarbeid med kundens representanter fra drifts- og fagavdelinger samt intern juridisk avdeling.

Leveranser

 • Anskaffelsen ledet til kontrakt om leveranse av driftstjenester for Udir sine virksomhetskritiske systemer, herunder tilrettelagt for drift av Devops-miljøer. Som kontraktsmodell ble Statens standardavtaler valgt; SSA-D for drift og forvaltning.
 • Tiger Consulting planla og gjennomførte en strukturert og planmessig anskaffelse i et nært og åpent samarbeid med Udir. Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandling etter en forutgående kvalifikasjon og utvelgelse. Som del av forberedelsene ble det gjennomført markedsdialog som ga nyttige innspill til planlegging av konkurransen og utforming av konkurransegrunnlaget.
 • Gjennom inngående praktisk kompetanse om anvendelse av anskaffelsesregelverket, tidligere erfaringer samt egne metoder og maldokumenter bidro Tiger Consulting til at anskaffelsen ble gjennomført med meget høy kvalitet, effektiv tidsbruk og ledet til en meget god kontrakt. Som resultat av samarbeidet fikk Udir også overført verdifull kompetanse og erfaring med henblikk på senere anskaffelser.

Om kunden

 • Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt. Direktoratet jobber for at barn, unge og voksne får barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet.
 • Nettsted: https://www.udir.no/

Kunde
Utdanningsdirektoratet

Prosjekt
Anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer

Andre kundehistorier

Anskaffelse av driftstjenester for virksomhetskritiske fag- og administrasjonssystemer

Bakgrunn Utdanningsdirektoratet (Udir) hadde en driftsavtale som utløp i august 2020. For å sikre en smidig innføring av ny driftspartner hadde Udir behov for å gjennomføre en anskaffelse med kontraktsignering i desember 2019. Følgende virksomhetsbehov og rammebetingelser var førende: Sikre, stabile, fleksible og skalerbare driftstjenester Trygghet for at driftspartner understøtter direktoratets virksomhetsbehov og tilpasser seg […]

Les mer

Den kulturelle skolesekken

Bakgrunn Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Tidligere ble tilnærmet like oppgaver utført med forskjellige verktøy og løsninger, og flere forskjellige verktøy var i bruk i de forskjellige fasene av DKS-løpet (programbank, […]

Les mer

Digitalisering av legemiddelforvaltningen

Bakgrunn Direktoratet for medisinske produkter (DMP) sto overfor store endringer knyttet til hvordan legemiddelinformasjon mottas, hvordan den kan benyttes i egen verdiskapning, og hvordan den skal distribueres. Endringene skyldes nye standarder og en sentralisering av elektronisk legemiddelinformasjon i Europa. I tillegg kommer nasjonale behov for legemiddelinformasjon knyttet til bruk av legemidler i for eksempel sykehus […]

Les mer